Общо показвания

неделя, 13 април 2014 г.

Честита ЦВЕТНИЦА и весел ИМЕН ДЕН на всички замесени! На Жасминка с много обич!

събота, 12 април 2014 г.

Lesson for flower
Lesson for flower:

:Example of making flower size bar:
1., Width - 3 mm, length - 30 cm; 2. - Width at one end and 1 cm 1.6 cm across, length 28 cm; 3. - Width 2 cm, length 29.6 cm
These sizes are not mandatory, you can always improvise as in this case. Strips showing two types of the flowers.

Пример за направата на цвете .Размери на лентите:
1. -ширина - 3мм ;дължина - 30см ; 2. - ширина в единия край 1см и 1,6см в другия край,дължина 28см ; 3. - ширина 2см ;дължина 29,6см
Тези размери не са задължителни ,може винаги да се импровизира,както е в случая.С лентите показвам два вида подобни цветя.