събота, 26 април 2014 г.

Quilling card in box
петък, 25 април 2014 г.

Children's cards

These are my tools. Това са моите инструменти.

Публикувам това ,защото често ме питат как работя


 I post this because very often ask me what tools work

събота, 12 април 2014 г.

Lesson for flower
Lesson for flower:

:Example of making flower size bar:
1., Width - 3 mm, length - 30 cm; 2. - Width at one end and 1 cm 1.6 cm across, length 28 cm; 3. - Width 2 cm, length 29.6 cm
These sizes are not mandatory, you can always improvise as in this case. Strips showing two types of the flowers.

Пример за направата на цвете .Размери на лентите:
1. -ширина - 3мм ;дължина - 30см ; 2. - ширина в единия край 1см и 1,6см в другия край,дължина 28см ; 3. - ширина 2см ;дължина 29,6см
Тези размери не са задължителни ,може винаги да се импровизира,както е в случая.С лентите показвам два вида подобни цветя.