събота, 22 февруари 2020 г.

Small cards / 7.4 cm - 5.2 cm /неделя, 9 февруари 2020 г.

Quilling card - (20 cm / 9 cm) - roses