четвъртък, 29 декември 2016 г.

A framed picture / 25 cm - 25 cm /